PLaySharp đã hoạt động cho phiên bản liên minh mới (12/1/2017)

PLaySharp đã hoạt động cho phiên bản liên minh mới PATCH 7.1 (12/1/2017) 

PlaySharp 7.2 có thể hoạt động được trên cả Liên Minh Huyền Thoại chính và Liên Minh Huyền Thoại Beta.
Các bạn có thể tool được cho cả 2 version Liên Minh của Garena và cả nước ngoài !


Để thuê sub vui lòng truy cập http://thuetool.autolienminh.com

Hướng dẫn sử dụng PlaySharphttp://www.bollol.com/2016/08/huong-dan-su-dung-playsharp.html

Tải tool playsharphttp://www.bollol.com/2016/08/tai-tool-playsharp.html

Các lỗi và cách sửa khi sử dụng PlaySharphttp://www.bollol.com/2016/08/mot-so-loi-khi-su-dung-playsharp.html
LOL