Nâng cấp Anti Ban 108


Hướng dẫn sử dụng Anti Ban
Bước 1: Mở garena lên đăng nhập nick vào
Bước 2: Mở Anti Ban lên nhập key và nhấn vào khởi động liên minh huyền thoại => báo bypass thành công là OK


Link tải Anti Ban Pro
Mật khẩu Anti Ban là :  autolienminh

TOOL HIỆN TẠI ĐÃ TÍCH HỢP SẲN ANTI BAN MỞ LÊN LÀ SỬ DỤNG, KHÔNG CẦN TẢI ANTI BAN RIÊNG NỮALOL