banned pv

11/12/2017 nâng cấp GoE thêm chức năng ĐỔI TÊN NHÂN VẬT + MODSKIN - nâng cấp VnBoL fix chữ xanh

**** ĐỂ ĐỔI TÊN NHÂN VẬT TRONG GOE 
SHIFT > NAME CHANGE > GHI TÊN VÀO SAU ĐÓ KẾT NỐI LẠI TRẬN SẼ CÓ TÊN MỚI
**** VNBOL ĐÃ SỬA LỖI CHỮ XANHLOL