15/12/2017 đã nâng cấp LCS phiên bản hoàn chỉnh fix bug đơ crash game MAX NGON

15/12/2017 đã nâng cấp LCS phiên bản hoàn chỉnh fix bug đơ crash game MAX NGON NHƯ NGÀY ĐẦULOL