4h sáng 10/1/2018 LCS đã hoạt động ổn định

10/1 nâng cấp LCS thêm nhiều combo tướng mới và sửa lỗi hiện menu chậm
(vào trận lúc hiện menu sẽ có danh sách tướng)

để thuê key vui lòng truy cập http://autolienminh.com
LOL