15/1/2018 LCS và GoE đã hoạt động cho phiên bản mới LoL 8.1


15/1/2018 LCS + GoE và VnBoL đã hoạt động. Aimtec vẫn bảo trì

để thuê key vui lòng truy cập http://autolienminh.com
LOL