Goe đã hoạt động cho phiên bản mới LoL 8.9

3/5/2018 Goe đã hoạt động cho phiên bản mới LoL 8.9.

để thuê key vui lòng truy cập http://autolienminh.comLOL