PVLoL + Riot đã hoạt động cho phiên bản mới 9.20. QQSharp bảo trì đến chiều nay

10/10/2019 PVLoL  + Riot đã hoạt động cho phiên bản mới 9.20. QQSharp bảo trì đến chiều nay

Để thuê key truy cập: autolienminh.com hoặc autolienminh.net

Link tải Tool Riot: http://www.bollol.com/2018/05/huong-dan-su-dung-toolriot.html
Link tải tool QQSharphttp://www.bollol.com/2019/08/chinh-thuc-cho-thue-tool-qqsharp.html
LOL