Kiểm tra Virus Tool LeagueSharp L#

LeagueSharp L# là phần mềm được bán, tuy nhiên null đã bẻ khóa tài khoản VIP của L# chúng ta sẽ được sử dụng miễn phí mà không phải mua nữa ! Chức năng vẫn ngon. Tuy nhiên việc bẻ khóa 1 tool khác dẫn đến phần mềm diệt virus báo tool có virus. Chúng tôi đã giảm thiếu tối đa có thể. Riêng chỉ mỗi file LVIP.exe được tác động trực tiếp để bẻ khóa tool, dẫn đến diệt virus báo trojan ! Tuy nhiên con này cũng bình thường, ko ảnh hưởng đến máy tính của các bạn.
Các bạn có thể xem video để kiểm tra nhé !!!


LOL