11/12/2017 nâng cấp GoE thêm chức năng ĐỔI TÊN NHÂN VẬT + MODSKIN - nâng cấp VnBoL fix chữ xanh

**** ĐỂ ĐỔI TÊN NHÂN VẬT TRONG GOE 
SHIFT > NAME CHANGE > GHI TÊN VÀO SAU ĐÓ KẾT NỐI LẠI TRẬN SẼ CÓ TÊN MỚI
**** VNBOL ĐÃ SỬA LỖI CHỮ XANH7/12/2017 đã nâng cấp LCS + GoE + Aimtec cho phiên bản mới 7.24.

7/12/2017 đã nâng cấp LCS 
+ GoE + Aimtec cho phiên bản mới 7.24. và VnBoL đang bảo trì


để thuê key vui lòng truy cập http://autolienminh.com3/12/2017 nâng cấp GoE sửa lỗi crash game

HIỆN TẠI GOE ĐÃ BẢO TRÌ XONG CÁC BẠN CÓ THỂ TẢI PHIÊN BẢN MỚI NHẤT VỀ ĐỂ SỬ DỤNG.


để thuê key vui lòng truy cập http://autolienminh.comLOL