Giới thiệu Tool Bol Studio Việt Nam

Giới thiệu Tool Bol Studio Việt Nam

1. Giới thiệu Bol Studio Việt Nam:
     Bol Studio Việt Nam là một tool hỗ trợ chơi Liên Minh Huyền Thoại tương tự như L# và GoS. 
2. Các chức năng Bol Studio Việt Nam
    Bol Studio Việt Nam là một tool hỗ trợ Auto Liên Minh Huyền Thoại khá tốt.
Các chức năng hỗ trợ:
- Hỗ trợ vẽ đường kill , hướng đi của địch, thời gian biến về, thời gian hiện quái rừng, hỗ trợ cảnh báo gank, tối ưu cắm mắt....
- Auto né kill, auto fam rip, auto combo, auto ks, auto trừng phạt quái rừng....
- Hỗ trợ Combo cho từng tướng riêng biệt.
- Hỗ trợ tối đa tất cả các chức năng giúp mọi người có thể tỷ lệ win cao nhất ! 
LOL