Hoàn tất bảo trì Tool GOS 24/12/2015 (Tool miễn phí)

Hiện tại các bạn có thể tải lại tool GoS để sử dụng, chúng tôi đã bảo trì xong tool GoS.
Link hướng dẫn sử dụng: http://www.bollol.com/2015/07/huong-dan-su-dung-tool-gos-auto-lol.html
Link tải GoS:http://www.bollol.com/2015/07/tai-tool-gos-auto-lol.html


LOL