Để sử dụng Aimtec Pro vào đây xem

Thông báo: Aimtec chúng tôi đang tiến hành thử test thử trên toàn bộ tướng.
1. Kết quả cho thấy 1 số tướng cứ mặc định vào chơi sẽ hơi bị cùi, phải chỉnh lại 1 chút thì sẽ max bá đạo.
Ví dụ như: Riven phần Combo chỉnh về fast mode nó sẽ cực kỳ báo đạo nếu để mặc định thì combo hơi bị cùi.
2. 1 số bạn bảo farm miss nhiều. Nguyên nhân do bạn tích 2 hoặc quá nhiều combo còn 1 lúc cho 1 tướng. Ví dụ chuyên AD1 và chuyên AD2. tick 2 cái thì mỗi cái làm 1 nhiệm vụ khác nhau dẫn đến nó farm loạn xa.
=> Khắc phục:: Chơi tướng nào tích duy nhất 1 combo.
3. phần Né Skill: chỉnh lên né dange lv4 nó sẽ né cực chất.

**** Hiên tại chúng tôi đang kiểm tra và chỉnh thông số toàn bộ tướng chuẩn nhất. Ở phiên bản aimtec 1.2 sắp tới. chúng tôi sẽ chỉnh Combo ngon nhất cho các bạn dễ sử dụng mà không cần chỉnh gì nhiều !!

p/s: Như năng tắt vòng vẽ phím i sẽ được cập nhật vào phiên bản LoL 7.21


LOL