Hướng dẫn tắt vòng trong aimtec và các phím chức năng


HƯỚNG DẪN TẮT TOÀN BỘ VÒNG
0. Hướng dẫn chọn Combo : Tích vào 1 combo duy nhất cho tướng mình đang chơi (ko tích nhiều dễ bị loạn)
1. Tắt vòng Skill QWE:
SHIFT > tên combo (ví dụ) > ddarwings > W rangs đổi thành OFF

2. Tắt tầm đánh của mình:
Shift > Ashe (ví dụ chơi ashe) > otbwallker > ddrawings > Off: Draw attack Range


3. Tắt trạng thái né skill Eluder:
SHIFT > Eluder > Misc > OFF: Show Evadee Status4. Tắt đường vẽ skill địch (ví dụ nidalee Q sẽ vẽ skill đường đi của skill Q - tắt luôn auto vẫn né được)
SHIFT > eluder > Ddrawing Settings > OFF: Enabled


5. Tắt vòng tầm tốc biến:
SHIFT > 9o Vision > Anti Confusion > OFF: Ddaw Flash Destination6. Tắt hiện thời gian biến về:
SHIFT > 9o Vision > Recall Tracker > OFF: Draw Recalling


CÁC PHÍM CHỨC NĂNG:
K: bật /tắt né skill
Space: combo
X lashit 
V: farm
F5: reload lại ass
LOL