15/8/2019 nâng cấp Tool Riot cho phiên bản LoL 9.16. Hoạt động ổn định

15/8/2019  nâng cấp Tool Riot cho phiên bản LoL 9.16. Hoạt động ổn định. 


Để thuê key truy cập: autolienminh.com hoặc autolienminh.net

Danh sách combo L#: http://www.bollol.com/2019/05/danh-sach-tuong-combo-l.html
Link tải tool L# http://www.bollol.com/2019/05/tool-leaguesharp-l.html


Link tải Tool Riot: http://www.bollol.com/2018/05/huong-dan-su-dung-toolriot.html
Danh sách Combo Riot hiện tại: http://www.bollol.com/p/ten-tuong-tinh-trang-kalista-combo-ngon.htm

LOL