18/6/2019 Tool Riot và L# đã hoạt động cho phiên bản mới LoL 9.12

18/6/2019 Tool Riot và L# đã hoạt động cho phiên bản mới LoL 9.12


Để thuê key truy cập: autolienminh.com hoặc autolienminh.net

Danh sách combo L#: http://www.bollol.com/2019/05/danh-sach-tuong-combo-l.html

Link tải tool L# http://www.bollol.com/2019/05/tool-leaguesharp-l.html
Link tải Tool Riot: http://www.bollol.com/2018/05/huong-dan-su-dung-toolriot.html

Danh sách Combo Riot hiện tại: http://www.bollol.com/p/ten-tuong-tinh-trang-kalista-combo-ngon.htm
LOL