6/6/2019 Tool Riot và L# đã hoạt động cho phiên bản mới

6/6/2019 Tool Riot và L# đã hoạt động cho phiên bản mới


Để thuê key truy cập: autolienminh.com hoặc autolienminh.net

Link tải Tool Riot: http://www.bollol.com/2018/05/huong-dan-su-dung-toolriot.html

Danh sách Combo Riot hiện tại: http://www.bollol.com/p/ten-tuong-tinh-trang-kalista-combo-ngon.htm
LOL