Anti Ban Riêng

Anti Ban riêng là phần mềm sử dụng để chống khóa acc Garena, có thể sử dụng chung các Tool như BoL Studio, EloBuddy...
Lưu ý: Các tool LeagueSharp hoặc GoS tải tại BoLLoL.Com đã có tích hợp sẳn Anti Ban cho nên khi sử dụng tool không cần phải cài thêm Anti Riêng này !
Anti Ban 2.2 (Bypass Garena, không tắt Garena Plus, có thể thay đổi acc thoải mái mà không cần tắt Anti Ban, có thể chat alo)
LOL