Các phần mềm hỗ trợ khi sử dụng Tool Auto LoL

NẾU TRƯỜNG HỢP MỞ TOOL LÊN BỊ EXIT CÁC BẠN CÓ THỂ CÀI PHẦN MỀM HỖ TRỢ BẰNG TAY !

1. VC2015 CLICK ĐỂ TẢI

2. VC2013 CLICK ĐỂ TẢI
3 VC2008 CLICK ĐỂ TẢI


LOL