Giới thiệu Tool GoS

1. Giới thiệu GoS: 
     GOS là viết tắt của Gaming on Steroids, là một tool lol tương tự như Bol Studio hoặc LSharp, do đang trong quá trình phát triển nên chức năng của GOS chưa được đa dạng cho lắm nhưng bù lại nó lại rất dễ sử dụng, phù hợp cho các bạn newbie mới làm quen với việc sử dụng tool lol.
2. Các chức năng GoS:
     Theo ý kiến cá nhân của mình thì phần chức năng bổ trợ như né kĩ năng định hướng, hiển thị phạm vi của tướng và trụ, kích hoạt vật phẩm, cảnh báo... khá ổn. Chỉ có phần combo của tướng là đang trong quá trình phát triển nên còn nhiều lỗi, nhiều tướng chưa thể combo hoàn chỉnh được. Nhưng trong tương lai gần nó sẽ được hoàn thiện.

LOL