Nâng cấp LSharp Sub cho ver lol 5.23

Phiên bản LeagueSharp Sub đã hoạt động cho ver mới 5.23. Các bạn đang sử dụng Sub có thể tải về để sử dụng !!
Link hướng dẫn sử dụng: http://www.bollol.com/p/huong-dan-su-dung-leaguesharp-sub.html
Link tải L#: http://www.bollol.com/p/tai-tool-leaguesharp.html
Phần mềm hỗ trợ : http://www.bollol.com/2015/07/cac-phan-mem-ho-tro-khi-su-dung-tool.html

Thông tin bảng giá LeagueSharp Sub: http://www.bollol.com/2015/10/bollolcom-chinh-thuc-ban-sub.html

Hiện tại GoS và L# Sub đã hoạt động, riêng LeagueSharp Crack vẫn đang bảo trì
LOL