LeagueSharp Sub đã hoạt động tốt cho LoL Việt Nam

Hiện tại LeagueSharp đã có thể hoạt động cho Việt Nam, không cần copy file LoL N.A vào nữa, các bạn vẫn sử dụng bình thường như mọi ngày nha !!

Link thuê sub theo giờ + ngày : http://www.bollol.com/2015/12/huong-dan-thue-sub-theo-gio-e-su-dung-l.html

Link thuê sub theo tuần + tháng: http://www.bollol.com/2015/10/bollolcom-chinh-thuc-ban-sub.html

Link tải LeagueSharp: http://www.bollol.com/p/tai-tool-leaguesharp.html

Link hướng dẫn sử dụng: http://www.bollol.com/p/huong-dan-su-dung-leaguesharp-sub.html

Các lỗi và các sửa: http://www.bollol.com/2015/12/cac-loi-khi-su-dung-leaguesharp-sub-va.html


LOL