Hướng dẫn sử dụng PlaySharp


Hướng dẫn sử dụng:
Bước 1 (bắt buộc phải cài) : Tải phần mềm hỗ trợ về và cài đặt 
Link phần mềm hỗ trợhttp://www.bollol.com/2015/07/cac-phan-mem-ho-tro-khi-su-dung-tool.html

Bước 2: Tải PlaySharp về => giải nén file rar. Mở lên và sử dụng
Link tải PlaySharp: http://www.bollol.com/2016/08/tai-tool-playsharp.html

Hướng dẫn cụ thể qua video: 
LOL